Apostasia elliptica Mal
Apostasia latifolia Mal
Apostasia nuda Mal
Apostasia odorata Mal
Apostasia platystylis Mal
Apostasia wallichii Mal