Microsaccus ampullaceus Malaysia
Microsaccus griffithii Malaysia
Microsaccus javensis Malaysia
Microsaccus sumatranus Malaysia
Microsaccus truncatus Malaysia