Pomatocalpa bicolor Philippines
Pomatocalpa diffusum Sulawesi
Pomatocalpa koordersii Sulawesi
Pomatocalpa kunstleri Java
Pomatocalpa latifolia Java
Pomatocalpa marsupiale Sulawesi
Pomatocalpa spicata Philippines
Pomatocalpa spicatum Sulawesi